RZSW Siemiatyczee

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Kalendarz

listopada 2021
npwścps
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Prowadzone budowy PDF Drukuj Email

W roku 2021 realizowane są prace:


1.„Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ”wybuduj”.
Część 1 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego , Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej.- Inwestor : Miasto Bielsk Podlaski ( zadanie w realizacji)

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Terespolu z podziałem na części :
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Popiełuszki, Prusa, Cerkiewnej" - Inwestor : Gmina Miasto Terespol    (zadanie w realizacji)

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Terespolu z podziałem na części:
" Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Łąkowa "- Inwestor : Gmina Miasto Terespol  (zadanie w realizacji)

4. "Budowa systemu wodociągowego na odcinku Rogawka - Czartajew " -Inwestor: Gmina Siemiatycze (zadanie w realizacji)

5. "Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacji na terenie miejscowości Czeremcha" ( zaprojektuj i wykonaj) - Inwestor : Gmina Czeremcha ( zadanie w realizacji)

6. "Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czeremcha oraz przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha" - Inwestor: Gmina Czeremcha (zadanie w realizacji)

7." Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrożanach i budowa zaworów  redukcyjnych na sieci wodociągowej w miejscowości Śledzianów" - Inwestor: Gmina Drohiczyn ( zadanie w realizacji)

 

W roku 2020 realizowane są prace:

1. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie " wybuduj" - Część 2 -

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, BohaterówWrześnia, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze ( od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Jagielońska ( od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Złota i Tuwima), Wiśniowa, Wodna, Żurawia, Świerkowa.   - Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski  ( zadanie wykonane).

2. Budowa parkingu na osiedlu Centrum ul. 11-go Listopada 12 w Siemiatyczach - Inwestor : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Siemiatyczach (zadanie wykonane)

3. Remont nawierzchni i utwardzenie terenu na osiedlu Północ w Bielsku Podlaskim - Inwestor : Spółdzielni Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim ( zadanie wykonane)

4.Budowa dwuprzewodowej preizolowanej sieci ciepłowniczej łączącej kotłownię K-10 "Wysokie" ze studnią ST1 w obrębie ulicy Andersa w Siemiatyczach - Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach (zadanie wykonane)

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej II w Węgrowie ( zad. 2.4) - Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie ( zadanie wykonano)

6.„Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ”wybuduj”.
Część 1 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego , Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej.- Inwestor : Miasto Bielsk Podlaski ( zadanie w realizacji)

 

W roku 2019  realizowane są prace:

1. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie " wybuduj" - Część 2 -

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, BohaterówWrześnia, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze ( od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Jagielońska ( od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Złota i Tuwima), Wiśniowa, Wodna, Żurawia, Świerkowa.   - Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski  ( zadanie w realizacji)

2."Przebudowa części ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa w Siemiatyczach wraz z budową kanału deszczowego"

- Inwestor : Miasto Siemiatycze ( zadanie wykonane)


 

W roku 2018  realizowane są prace:

1." Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach  o numerach geodezyjnych 5786, 5218, 5787/3, 5928, 6324, 6241/2, obręb Mielnik" - Inwestor: Gmina Mielnik ( zadanie zakończone).

2. " Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla miedzy ulicami Górną i Kościelną w Siemiatyczach" - Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach ( zadanie zakończone).

3. " Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drągach - rozbiórka starego budynku, ogrodzenia, roboty drogowe, zieleń i zagospodarowanie terenu" - Inwestor: Gmina Sokoły ( zadanie zakończone).

4." Przebudowa drogi gminnej Nr 200536W w miejscowości Sarnaki od km 0+000 do km 0+268,3 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" - Inwestor: Gmina Sarnaki ( zadanie zakończone)

5." Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w Janowie Podlaskim przy ul. Wiejskiej" - Inwestor: Gmina Janów Podlaski ( zadanie zakończone).

6." Zagospodarowanie terenu w miejscowości Porzeziny - Mendle" - Inwestor: Gmina Grodzisk ( zadanie zakończone).

7." Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grodzisk" - Inwestor: Gmina Grodzisk ( zadanie zakończone).

8." Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy" - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Olendy - Inwestor: Gmina Rudka ( zadanie zakończone).

9. " Odtworzenie nawierzchni ulicy F. Miłkowskiego po budowie wodociągu, dz. o nr geod. 1145, 1146/24 i 1303/1 w Siemiatyczach - Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach ( zadanie zakończone).

10. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie " wybuduj" - Część 2 -

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, BohaterówWrześnia, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze ( od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Jagielońska ( od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Złota i Tuwima), Wiśniowa, Wodna, Żurawia, Świerkowa.   - Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski  ( zadanie w realizacji)

 

W roku 2017  realizowane są prace:

1." Przebudowa drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej" - Inwestor: Gmina Małkinia Górna ( zadanie zakończone).

2." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bajecznej, Weneckiej i Granicznej w Zaściankach" - Inwestor: Gmina Supraśl ( zadanie zakończone)

3." Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Adamki w Międzyrzecu Podlaskim" - Inwestor: Miasto Międzyrzec Podlaski ( zadanie zakończone)

4. "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Konstantynów" - Inwestor: Gmina Konstantynów ( zadanie zakończone)

5. " Dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu" Inwestor: Gmina Ciechanowiec ( zadanie zakończone)

6. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Plażowej, Słowiczej i 11 Listopada na odcinku od  ul. Armii Krajowej do ul. Żeromskiego" - Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach ( zadanie zakończone)

7."Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby - tranzyt do wsi Dziadkowic" - Inwestor: Gmina Dziadkowice ( zadanie zakończone)

8. " Gospodarka wodno - ściekowa gminy Jabłonna Lacka - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonna Lacka - Ludwinów i miejscowości Morszków" - Inwestor : Gmina Jabłonna Lacka ( zadanie zakończone)

9. " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody  "Grabowiec" w Mielniku" - Inwestor : Gmina Mielnik ( zadanie zakończone)

10." Remont ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 0+125 - 1+010 strona prawa, w m. Kleszczele"- Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (zadanie zakończone)

 

W roku 2016  realizowane są prace:

1. "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z droga

wojewódzką nr 693" - Inwestor: Burmistrz Miasta Siemiatycze ( zadanie wykonane)

2. " Rozbudowa sieci wodociągowej - spinka wodociągowa na odcinku Juchnowiec Kościelny - Lewickie" - Inwestor: Gmina Juchnowiec Kościelny ( zadanie wykonane)

3. "Budowa kanalizacji przy ul. Jana Pawła II w Terespolu" - Inwestor : Gmina Miasto Terespol  ( zadanie wykonane)

4. " Remont nawierzchni placu manewrowego na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej" - Inwestor: Zespół Szkół Centrum

Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej  ( zadanie wykonane).

5." Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 11-go Listopada i Sokołowska w Łosicach"- Inwestor : Miasto i Gmina Łosice ( zadanie wykonane).

6. "Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Majora Zenona w Łosicach" - Inwestor - Miasto i Gmina Łosice ( zadanie wykonane).

7." Przebudowa drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej" - Inwestor: Gmina Małkinia Górna ( zadanie w realizacji)

8."Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Górnej wraz z przyłączami do działek nr 5910/2; 5975; 5955/4; 5955/5; 6253; 6114/36 oraz działek 6225/1, 5894, 5818 w Mielniku" - Inwestor - Gmina Mielnik ( zadanie wykonane)